Aktuality

21.4.2018
Sesuv svahu přerušil provoz na frekventované železniční trati mezi Chebem a Chomutovem v úseku u Dalovic na Karlovarsku. Na základě realizovaného inspekčního náletu v lokalitě sesuvu pomocí dronu, bezpilotní technologie, jsme schopni velmi rychle…
20.9.2017
Aktuálně nabízíme provedení přednášky s následnou diskuzí zaměřenou na problematiku skrytého pořizování záznamů a odposlechu průběhu jednání, schůzek a odposlechu telefonů – způsoby, možnosti, co a jak funguje či nefunguje, co lze, co nelze, jak se…
20.9.2017
Koncem měsíce října 2017 proběhne, v rámci jedné z etap řešení projektu, série testů a experimentů s cílem ověřit mechanické i konstrukční vlastnosti dosud vyvinutých a navržených verzí bariéry. Celý průběh testování bude snímán a dokumentován…
20.9.2017
Pro účely zpracování návrhu k zodolnění nechráněných částí velkorypadla proti následkům náhlé exploze nevybuchlé munice odkryté při skrývce zeminy, byl za použití technologie UAS zpracován jeho třídimenzionální model (tzv. 3D). Na základě vstupních…
20.9.2017
Na konci měsíce srpna 2017 proběhla na hradě Falkenštejn za pomoci vrtulníku MI-8 instalace ocelové vyhlídky, která zajistí ochranu této památky a zároveň umožní přístup turistům na hrad. Celý průběh akce byl monitorován a dokumentován za pomocí…