Sestavení 3D modelu velkorypadla dolu Bílina – červenec 2017

R3

Pro účely zpracování návrhu k zodolnění nechráněných částí velkorypadla proti následkům náhlé exploze nevybuchlé munice odkryté při skrývce zeminy, byl za použití technologie UAS zpracován jeho třídimenzionální model (tzv. 3D). Na základě vstupních dat posbíraných na místě za pomocí dronu byl následně sestaven 3D model velkorypadla s fotorealistickou strukturou, která umožňuje jeho prohlížení z různých pohledů a úrovní přiblížení a to včetně měření a odečítání rozměrů a vzdáleností.