Testování v rámci projektu „Výzkum a vývoj mobilní ochranné a balistické bariéry tvořené kompozitní deskou a vodní náplní“ – dokumentace akce prostřednictvím dronu

Koncem měsíce října 2017 proběhne, v rámci jedné z etap řešení projektu, série testů a experimentů s cílem ověřit mechanické i konstrukční vlastnosti dosud vyvinutých a navržených verzí bariéry. Celý průběh testování bude snímán a dokumentován rovněž pomocí dronu, jehož použití rozšiřuje stávající způsob provádění dokumentace testů o další možnosti pohledů a sběru potřebných dat.