Partner a kontaktní osoba ve výzkumných projektech a pro akademickou sféru