Geotechnické dozory na stavbách

Provádíme geotechnické dozory na stavbách, včetně zajištění inženýringu v oblasti BOZP – viz. „Středisko bezpečnosti práce“.