Pasportizace skalních útvarů a geotechnických rizik s využitím systému NEMETON 2013

Systém NEMETON 2013 byl vyvinut v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Tato činnost vychází z přímého posouzení geotechnického rizika či stavu skalního objektu in situ, za pomoci tzv. pasportizačního listu, do kterého jsou postupně přenášeny poznatky dokumentované v konkrétní lokalitě. Takto získané informace jsou postupně vkládány do systému NEMETON 2013. Výstupem z tohoto systému je posouzení a identifikace rizikovosti skalního masivu, včetně navržení optimálního a ekonomicky přívětivého sanačního zásahu, který bude nejen efektivní, ale i trvale udržitelný. Provedení kvalitní pasportizace je limitováno povětrnostními vlivy – zejména sněhem. Doba zpracování finálních výstupů je závislá na objemu a náročnosti provedených prací, avšak zpravidla nepřesahuje dobu 1-2 dnů.