Provádění inženýrsko-geologických průzkumů a geotechnických posouzení

Inženýrsko-geologické průzkumy jsou prováděny podle platné ČSN 73 1005. Naše činnost zahrnuje i provádění geotechnických posouzení, včetně průzkumů skalních stěn s využitím horolezecké techniky. Veškeré výsledky jsou zpracovány do elektronické podoby – doba zpracování těchto výstupů závisí na objemu a náročnosti provedených prací. V průměru se jedná o 2-3 dny.