Zpracování statických výpočtů a výpočtů stability svahů