Pokročilé technologie + UAS

Modelové případy využití pokročilých technologií + UAS

 • Letecké a pozemní snímkování – pořizujeme profesionální video záznamy a fotografie prostřednictvím leteckých bezpilotních systémů a pozemní techniky v rozlišení 4K (video) a 42 MPx (fotografie).
 • 3D modely – vytváříme fotorealistické virtuální modely daných objektů v měřítku (stavební objekty, digitální modely terénu, výškový model terénu, modely dílčích částí objektů, apod.), jež mohou sloužit k vizualizaci daného objektu, výpočtům objemů (např. výpočty kubatur deponovaných sypkých hmot, dílčích terénních útvarů, apod.), měření délek a ploch, provádění řezů, k projekčním pracím, jako podklad pro 3D tisk a k dalším aplikacím. Export modelů v libovolném formátu dle požadavků zadavatele a typu využití. Možnost umístění modelu do reálného souřadného systému (S-JTSK). Předání náhledů ve 3D PDF či prostřednictvím on-line distribuce.
 • Průmyslová inspekce provádíme inspekční letecké snímkování ve viditelném spektru (rozlišení 4K video, až 42 MPx fotografie) a v infračerveném spektru (termografie, rozlišení 640x512 pixelů, video a radiometrické snímky), sloužící k monitoringu a kontrole komplexních plášťů stavebních objektů, dílčích stavebních konstrukcí, těžko přístupných míst a lokalit – zateplení, zatékání, komíny, římsy, okna, okapy, atiky, svody, vikýře, apod.
 • Fotomozaiky – vytváříme mozaiky leteckých či pozemních snímků za účelem zobrazení komplexních plášťů objektů ve vysokém rozlišení (mm/pix) a měřítku (možnost přesného měření délek a ploch ve výkrese – formát PDF).
 • Ortofoto mapy – vytváříme mozaiky leteckých měřických snímků v souřadném systému (S-JTSK) s vysokým rozlišením (obvykle cm/pix) a přesností mapy (cm), která může sloužit k získání podrobného přehledu o místní situaci a územních návaznostech daného objektu nebo lokality. Samozřejmostí je výstup v měřítku umožňující přesné měření délek a ploch ve výkresu – formát PDF).
 • Termografie terénu – provádíme například vyhledávání vývěrů podzemní vody a další výzkumné aplikace v oblasti termografie terénu.
 • Kontrolní a měřící lety – naši techniku jsme schopni osadit libovolnou senzorovou technikou či telekomunikačními zařízeními do hmotnosti 5,5 kg a následně provádět kontrolní měření zájmových veličin a stavů.
 • Analýza a komplexní zpracování pořízených dat – veškerá data komplexně posuzujeme a zpracováváme vlastními silami nebo s pomocí odborných partnerských institucí (univerzity, partneři v dílčích oborech).
 • Komplexní postprodukce videa a fotografií – provádíme profesionální grafickou úpravu pořízených materiálů, střih videa, ozvučení, popisky a komentáře dle zadání zadavatele – např. prezentační videa, reklamní spoty, dokumentační materiály, profesionální fotografie, apod.

Výhody nasazení UAS

 • Úspora času a nákladů na správu objektů
 • Prevence rizik – pravidelný monitoring objektu v čase
 • Bezpečnost práce – ve fázi monitoringu/skenování není zapotřebí fyzického nasazení lezeckých pracovníků či výstavba lešení
 • Provozní bezpečnost – letecká technika je vybavena celou řadou bezpečnostních a varovných mechanizmů (detekce překážek, záchranný padákový systém, automatizované letové systémy, ochrana při ztrátě řídícího signálu, a další)
 • Vysoká míra detailu, rychlost a efektivita při sběru dat
 • Dlouhodobé využití zpracovaných dat
 • Efektivita zpracování – pokrytí 100% plochy objektu
 • Efektivita práce – vysílání technických pracovníků pouze na kritická místa, vyžadující zásah
 • Nová perspektiva – pohledy, které by jinak nebyly možné nebo by vyžadovaly nepřiměřené úsilí a cenu
 • Polohová přesnost výstupů v řádu jednotek cm (3D model, Ortofoto mapa)
 • Variabilita aplikací – RGB kamery, Termovizní kamera, měřící přístroje, vzdušný jeřáb, apod.
 • Opakování v čase – lety podle předem programovaných trajektorií, možnost archivace

 

Reference

 • Hrad Landštejn - příprava podkladů pro plánovanou rekonstrukci objektu (3D model, pasportizace plášťů, ortofoto mapa). Objednatel Národní památkový ústav (12/2016, 01/2017)
 • Zámek a hrad Český Krumlov - příprava podkladů pro plánovanou rekonstrukci objektu Mincovny (3D model, pasportizace plášťů). Objednatel Národní památkový ústav (12/2016, 04/2017)
 • Zámek a hrad Český Krumlov - příprava podkladů pro plánovanou úpravu svahu zimní zahrady (3D model svahu, ortofoto mapa). Objednatel Národní památkový ústav (12/2016)
 • Zámek Zákupy - příprava podkladů pro plánovanou rekonstrukci střechy objektu (3D výškové modely 15 stropů s geodetickým zaměřením, pasportizace plášťů stropů - fotomozaiky). Objednatel Národní památkový ústav (06/2017)
 • Zámek Červená Lhota - příprava podkladů pro plánovanou rekonstrukci mostu (3D model mostu, pasportizace svislých plášťů - fotomozaiky). Objednatel Národní památkový ústav (02/2017)