Ochranné prvky s využitím kompozitních materiálů – výzkum a vývoj

Vývoj ochranné bariéry z kompozitního materiálu

Spoluřešitel – PREFA KOMPOZITY, a.s. Brno

Cílem projektu je vyvinout mobilní bariéru sestavenou z kompozitní desky (nebo panelu sestaveného z několika kompozitních desek), s hmotností umožňující její manipulaci lidskou silou bez použití jakékoli speciální techniky a za dostupnou cenu, a lehké a zároveň dostatečně nosné konstrukce umožňující snadnou manipulaci a rychlé a jednoduché uchycení desky. Konstrukce bude snadno a rychle upevnitelná ke stacionárnímu nebo pohyblivému „chráněnému“ (např. automobil) objektu.

V rámci první etapy byly vyvinuty, vyrobeny a prakticky ověřeny nosné konstrukce pro kompozitní panely na ochranu pohyblivého objektu – vozidla a pro kompozitní panely na ochranu stacionárního objektu – budovy.

V rámci druhé etapy jsou nově vyvíjeny panely (desky) na bázi kompozitních materiálů, které splní stanovený požadavek balistické odolnosti proti běžně dostupnému střelivu až do ráže 7,62 x 54 mm, a jejichž teoretická hmotnost splní podmínku snadné a rychlé manipulace.

Výzkum a vývoj mobilní ochranné a balistické bariéry tvořené kompozitní deskou a vodní náplní

Spoluřešitelé – ČVUT Praha, PREFA KOMPOZITY, a.s. Brno

Hlavním cílem projektu je výzkum odolnosti a interakce kompozitních materiálů ve formě desek s vrstvou vody a bez ní. Koncepce kompozitních desek a vhodného objemu vody umožňuje vývoj mobilní modulární bariéry využitelné pro minimalizaci účinků výbuchů a dalších nebezpečných situací. Cílem výzkumu je ověřit funkčnost kombinace kompozitní desky zajišťující balistickou ochranu a vodní náplně, která zajišťuje ochranu proti tlakové vlně. Požadovaných vlastností bariéry bude dosaženo vhodným konstrukčním řešením, které umožní po rozložení bariéry její naplnění vodou. Vodní náplní bariéra získá hmotnost k dostatečnému pohlcení energie uvolněné například výbuchem. Výzkum je zaměřen na ověřením účinnosti navrhovaného řešení, tak aby bariéra respektovala níže uvedení požadavky:

  • absorpce a usměrnění uvolněné energie například při výbuchu, nebo odstřelu
  • balistická ochrana proti ručním zbraním
  • jednoduchý transport
  • rychlé nasazení
  • rozměrová variabilita, rozložitelnost, skladnost
  • možnost nasazení v uzavřených prostorech (budovách) a ve vyšších patrech budov např. obchodní centra, tranzitní prostory letišť, výškové budovy
  • kompatibilita s hydranty a prostředky IZS (cisterna / čerpadlo)
  • potenciální možnost bezpečného vzdáleného osazení pomocí lanové techniky nebo robotickou mechanizací