Poradenství a konzultační činnost pro oblast bezpečnosti

Poradenství a konzultační činnost je poskytována zejména ve dvou bezpečnostních oblastech:

Zabezpečení budov a objektů organizace proti proniknutí nežádoucích osob a úniku informací

  • Poradenství a konzultační činnost zahrnuje:
  • Komplexní posouzení a analýzu stávajícího nastaveného sytému zajištění bezpečnosti a ochrany budovy (objektu) a informací
  • Identifikace rizik (slabých míst) v rámci nastaveného systému
  • Návrhy a doporučení k úpravě či změně stávajícího systému s cílem zvýšení úrovně zajištění bezpečnosti a ochrany budovy (objektu) a informací
  • Výstupy jsou poskytovány ve formě souhrnné zprávy

Systémem zajištění bezpečnosti a ochrany budovy (objektu) a informací se rozumí – fyzická ostraha, použití různých technických prvků monitoringu, kontroly a zabezpečení (CCTV, EKV/SKV, EPS, EZS), režimová opatření – jejich vzájemná kombinace a propojení. Poradenství a konzultace jsou poskytovány i pro splnění podmínek fyzické bezpečnosti stanovených zákonem č. 412/2005 Sb., O ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

Minimalizace rizik k přítomnosti nežádoucích osob kolem vlastní osoby, ve stanoveném prostoru a místě

Poradenství a konzultace jsou poskytovány k:

  • Identifikaci přítomnosti a pohybu nežádoucích osob kolem vlastní osoby na veřejně přístupných místech
  • Identifikaci výskytu nežádoucích osob a technických prostředků a zařízení v daném veřejném prostoru
  • Identifikaci výskytu rizikových a potenciálně rizikových osob a technických prostředků a zařízení na konkrétním veřejně přístupném místě (místo schůzky, jednání apod.)
  • Minimalizaci rizika úniku informací ze schůzek a jednání apod. vedených zejména ve veřejně přístupných prostorech a na veřejných místech